Actueel

Lees hier hoe rijksbrede bedrijfsvoering anders georganiseerd wordt!

SGO5: hoe de rijksbrede bedrijfsvoering anders georganiseerd wordt Eenvoudiger en met minder tussenschakels Peter van der Werff, organisatieadviseur EC O&P in cocreatie met het Programmateam SGO5 Aanleiding SGO5 is een veel gehoord programma. Op veel overlegtafels wordt er over gesproken. Belangrijk is te weten wat de gedachte achter SGO5 is …

Actueel

Gratis congres 9 juni 2016

Stichting OR-Kracht! organiseert samen met Disgover en de gemeente Amsterdam het congres: medezeggenschap anders! Een congres gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen medezeggenschappers bij de overheid. Daarnaast willen we graag nieuwe inzichten ontwikkelen door workshops en bijeenkomsten aan te bieden die je niet zo snel zou verwachten bij een …

Actueel

Nieuwe leden OR-KRACHT!

Het is fijn om te zien dat het aantal leden van OR-KRACHT! gestaag stijgt. Zo werden de ondernemingsraden van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente Haarlem recent nog lid. Dit laat zien dat ons initiatief van een online kennis- en dialoogcentrum draagvlak heeft. Het gaat om het …