Rijk

De Rijksoverheid bestaat uit verschillende onderdelen: ministeries (o.a. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Defensie),  Agentschappen (Rijkswaterstaat en Dienst Justitiele Inrichtingen) en Zelfstandig Bestuursorganen (o.a. het Instituut Fysieke Veiligheid en het Centraal Bureau Rijvaardigheid).