Provincie

Er zijn 12 provincies in Nederland. De provincie vormt de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en gemeenten. Een provincie wordt bestuurd door een, door de Koning, benoemde Commissaris der Koning. Een provincie is onder meer verantwoordelijk voor gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en het openbaar vervoer. Provincies werken samen met andere overheidsorganisaties of met private partijen. De provincies kennen geen belastinginkomsten (behalve provinciale opcenten middels de wegenbelasting). Provincies krijgen via het Provinciefonds hun middelen.