Privacystatement

OR-Kracht gaat bij de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening aan en interactie met haar leden. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die OR-Kracht jegens haar leden is aangegaan, worden zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.