Algemene voorwaarden

Over deze website
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.orkracht.nl. OR-KRACHT! spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@orkracht.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. OR-KRACHT! kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

Inhoud
De informatie die door OR-KRACHT! wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. OR-KRACHT! spant zich in om de beschikbare informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. OR-KRACHT! en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website de daarop verstrekte informatie. OR-KRACHT! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door OR-KRACHT! zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OR-KRACHT!. OR-KRACHT! aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door OR-KRACHT! is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Stichting OR-KRACHT!, wordt verwezen naar de gebruiksvoorwaarden voor leden en gebruikers die op deze website van toepassing zijn.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van de rechthebbende. Afnemer is verplicht aanwijzingen van OR-KRACHT! omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Auteursrechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website berust bij OR-KRACHT! of bij derden welke met toestemming dit informatiemateriaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door OR-KRACHT!. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.