OR-KRACHT!

OR-KRACHT!, van de medezeggenschap in de publieke sector

De medezeggenschap bij de overheid bestaat 20 jaar. Tijd voor een eigen stichting ter bevordering van de kwaliteit van personeelsbeleid en medezeggenschap bij de overheid. Dit doet de stichting OR-KRACHT! door dit online platform voor en door OR-leden. Dit is hét online kennis- en dialoogcentrum voor ondernemingsraden van de overheid. Het gaat om het geven en nemen van informatie en ervaringen.

OR-KRACHT! is het initiatief van medezeggenschappers van het Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap. Het is niet gelieerd aan de A&O fondsen en aan het OR Kracht programma van A&O Gemeenten.

 

OR-KRACHT! is dé plek waar OR-leden van de overheid kennis vinden die ontwikkeld is door OR-leden van de overheid.


Waarom?

 • Veel ondernemingsraden vinden het wiel uit. Waarom wisselen we kwalitatief goede adviezen niet uit via een online platform? Scheelt een hoop tijd!
 • Vernieuwing van de medezeggenschap is een veelgehoorde wens. Meer participatie en andere vormen van meedenken. OR-KRACHT! wil al deze bewegingen, ideeën en ontwikkelingen samenbrengen en verspreiden.
 • De stichting wil graag faciliteren in het verbinden van OR-leden die elkaar kunnen helpen bij vraagstukken.

Doe mee met OR-KRACHT!

OR-KRACHT! wordt dé plek waar OR-leden van de overheid kennis vinden die ontwikkeld is door OR-leden van de overheid.

OR-KRACHT! faciliteert:

 • Kennisdeling en -borging vanuit de praktijk
 • Het aantrekkelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van participatie
 • Het bevorderen van de dialoog tussen alle betrokkenen bij de medezeggenschap (bestuurder, HR, ondernemingsraad)

Jouw bijdrage:

 • Een actieve rol op het online platform in de vorm van kennis delen, sparringpartner en bijdragen aan discussies en thema’s
 • Een financiële bijdrage per OR op basis van grootte:
 • Individueel lidmaatschap € 150,00
  0-5 leden € 200,00
  5-10 leden € 350,00
  10-15 leden € 500,00

 

Je krijgt hiervoor:

 • Toegang tot de website orkracht.nl met een database aan deskundig materiaal voor het dagelijks OR-werk
 • Jaarlijks handboek ‘medezeggenschap overheid’
 • Jaarlijks congres en twee regionale bijeenkomsten met leden

Met jouw deelname willen we het publieke debat stimuleren, een aanspreekpunt zijn en de medezeggenschap bij de overheid professionaliseren.

 orkracht_faciliteert

 

Bestuur OR-Kracht!

Bob Vermaak
Bestuurslid
Els Huisman
Bestuurslid