Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Inhoud
De informatie die door OR-Kracht wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. OR-Kracht kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. OR-Kracht en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. OR-Kracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door OR-Kracht zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OR-Kracht.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van de rechthebbende. Afnemer is verplicht aanwijzingen van OR-Kracht omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.