Van Werk Naar Werk beleid in perspectief medezeggenschap

Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent.

Van Werk Naar Werk – versie 2.5

DOWNLOAD HIER HET BOEKJE ‘VAN WERK NAAR WERK’ IN PDF >

Inhoud

In hoofdstuk 1 leest u de juridische blik op het VWNW-beleid. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de rol van de medezeggenschap bij het VWNW-beleid. Hoofdstuk 3 geeft wat conclusies over het akkoord. Als bijlage 1 is de officiële tekst van de VWNW-overeenkomst zoals afgesloten op 11 april jl. als bijlage bij de inmiddels door het Ministerie uitgegeven circulaire gevoegd. Op 5 mei 2013 is de eerste versie van dit boekje verschenen. Naar aanleiding van de door het Ministerie op 7 juni 2013 uitgebrachte circulaire (als bijlage 1 aan dit boekje gehecht) is op 12 juli 2013 versie 2.1 verschenen. Zoals aangekondigd zou het ARAR ook nog worden gewijzigd bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad (2013, 540). Deze tekst is als bijlage 2 aan dit boekje gehecht. Reden voor versie 2.2. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder na de invoering van het VWNW-beleid en is er zelfs op 11 juli 2014 in de Staatscourant verschenen het Instellingsbesluit EZ commissie monitoring VWNW (als bijlage bij dit boekje gevoegd) welke de taak heeft gekregen om de uitvoering van het VWNW  bij het departement te monitoren. Tot slot is er op 22 december 2014 bij besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst de Beleidsregels vaststelling overtolligheid van werk naar werk beleid voor de Sector Rijk 2013-2015 (Staatscourant 2014, nr. 36770) en de Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid (Staatscourant 2014, nr. 36763) verschenen. Deze regelingen zijn als bijlagen bij dit boekje gevoegd.

De inhoud van dit boekje wordt gevormd door de tekst van het sociaal beleid zoals afgesloten op 11 april, de circulaire d.d. 7 juni 2013, de wijzigingen van het ARAR zoals gepubliceerd in het Staatsblad en voor een gedeelte de interpretatie die wij hieraan geven. Voorts is in deze versie verwerkt de verlenging van het van VWNW beleid zoals afgesproken in het cao akkoord Rijk. Het boekje mag met bronvermelding vrijelijk worden verspreid.

Verspreiding boekje

Het boekje mag met bronvermelding vrijelijk worden verspreid. Verspreid dit boekje binnen de medezeggenschap en daarbuiten. Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het overleg tussen medezeggenschap en zeggenschap. Het boekje wordt bij belangrijke wijzigingen/aanvulling vernieuwd. De relevante regelgeving is als bijlage aan dit boekje gehecht.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 15 september 2015.

Dr. mr. Steven Jellinghaus
Advocaat en mediator De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent Universiteit van Tilburg
s.jellinghaus@devoort.nl
@steven_jel 

Drs. Bob Vermaak
Directeur Wiekiesjij Ondernemingsraden en adviseur/consultant voor ondernemingsraden bij de overheid en op projectbasis verbonden aan CAOP
bob.vermaak@gmail.com
@oradviezen

Mr. drs. Els Huisman   
Advocaat en De Voort Advocaten | Mediators
e.huisman@devoort.nl
@MZ_DeVoort

Geef een reactie