Platformbijeenkomsten Zuid-Nederland en Noord-Holland

regiobijeenkomst-programma-zuid-nederland-en-noord-holland

Er gebeurt de komende periode veel bij de overheid:

  • Volgend jaar staan de Tweede Kamer verkiezingen op het programma. Dit zal gepaard gaan met een nieuwe regering en dus nieuwe plannen die de overheid moet gaan uitvoeren.
  • Onlangs stemde de Eerste Kamer in met het afschaffen van de ambtenarenstatus (kortweg: normalisatie). Dit gaat consequenties hebben voor de positie van ambtenaren.
  • De omgevingswet gaat ingevoerd worden. Dit zal de relatie met burgers en bedrijven substantieel gaan veranderen.
  • Op 8 maart 2017 staan de or-verkiezingen bij de gemeenten voor de deur.
  • Het politiek primaat blijft een uitdagende factor bij overheidsmedezeggenschap.

Kortom, een hoop ontwikkelingen die van OR-leden heel wat vragen. OR-Kracht! heeft de ambitie om jaarlijks een aantal regiobijeenkomsten te organiseren. Bij voorkeur bij één van onze leden. De bijeenkomst is er vooral op gericht van elkaar te leren. Per bijeenkomst kijken we waar de nadruk op moet liggen. Onderstaand programma is een uitkomst van het vraag gericht organiseren van thema’s.

 

Geef een reactie