Lees hier hoe rijksbrede bedrijfsvoering anders georganiseerd wordt!

SGO5: hoe de rijksbrede bedrijfsvoering anders georganiseerd wordt

Eenvoudiger en met minder tussenschakels

Peter van der Werff, organisatieadviseur EC O&P
in cocreatie met het Programmateam SGO5

Aanleiding

SGO5 is een veel gehoord programma. Op veel overlegtafels wordt er over gesproken. Belangrijk is te weten wat de gedachte achter SGO5 is en welke resultaten het moet opleveren. SGO5 bouwt voort op een jarenlange ontwikkeling waarin bedrijfsvoeringswerkzaamheden gebundeld worden. Waar het voorheen georganiseerd was binnen het departement wordt de uitvoering van generieke activiteiten steeds meer buiten het ministerie geplaatst in een zogenaamd SSO. En om bestuurlijke drukte tegen te gaan vindt de aansturing nu ook plaats met zo weinig mogelijk tussenschakels.

Wat betekent dit concreet voor de afstemming tussen een departement en een SSO? Welke problemen zijn er nog en hoe worden de departementen ondersteund bij hun werkzaamheden?
Als or-lid word je regelmatig geconfronteerd met adviesaanvragen over organisatieontwikkelingen die al dan niet lijken aan te sluiten bij een programma als SGO5. Dan is het goed te weten hoe je jouw ruimte en mogelijkheden kunt gebruiken om met de bestuurder het gesprek aan te kunnen gaan; er zijn immers altijd keuzes die gemaakt moeten worden.

Georganiseerde samenwerking in de bedrijfsvoering

De achtergrond

Al jaren, sinds decennia misschien wel, is er een verandering gaande in het denken over hoe we als rijksoverheid onze bedrijfsvoering het beste kunnen organiseren. Immers, als je kijkt naar onze huisvesting, faciliteiten, personeelsvoorzieningen en de uitgifte van laptops, dan maakt het toch niet wezenlijk uit bij welk ministerie je werkt. Natuurlijk stelt een penitentiaire inrichting andere eisen aan inrichting en ondersteuning dan een beleidsdirectie, maar veel is ook generiek over de departementen heen.

Binnen sommige departementen werd 40% van de tijd besteed aan bedrijfsvoeringswerkzaamheden. Het leidde af van het primaire proces. Vanuit dat besef zijn shared service organisaties (SSO’s) opgetuigd. De dienstverlening kon daarmee professioneler worden en door inkoopvoordeel misschien ook wel voordeliger.

Wilt u meer weten? Klik hier!

Expertmeeting 16 en 23 september

Expertmeeting ORKracht! SGO5 en de gevolgen voor organisatie en medewerkers voor or-leden van de Rijksoverheid op 16 september 2016 bij het Ministerie van OCW (10.00 tot 12.00 uur) en op 23 september 2016 in Utrecht (locatie ntb / 10.00 uur tot 12.00 uur).
Met ORKracht! delen we kennis!
Het bestuur

 

5-ontwikkelfases-orkracht

 

 

 

Geef een reactie