Congres 7 december 2017

Geacht lid van ORKracht!,

Allereerst hopen wij dat u een fijne zomer heeft gehad en ontspannen aan het tweede deel van dit jaar begonnen bent. Er staan de komende periode veel veranderingen op stapel zoals de aangekondigde normalisatie van de ambtenarenstatus (WNRA) en de komst van een nieuwe regering met een bijbehorend nieuw regeerakkoord. Kortom, voor ondernemingsraden voldoende te doen.

Waar staan wij?

ORKracht! heeft het afgelopen jaar moeite gehad met de continu├»teit. De bestuursleden vanuit het Rijk en de provincie zijn gestopt en qua ondersteuning lukte het ook niet de “boel” vlot te trekken. We hebben meermaals oproepen gedaan maar tot nu toe zonder resultaat. Daarom heeft het bestuur besloten om tussen 1-9 en 31-12 Kiki Fabel de opdracht te geven het secretariaat vorm te geven en aan de slag te gaan met het verzamelen van kennis die via de website verspreid kan worden. Daarnaast zal zij ons wintercongres gaan organiseren.

Goed nieuws

Tijdens een platformbijeenkomst van de SER kregen wij van verschillende andere platforms complimenten over de website en de wijze waarop we onze stichting hebben vormgegeven. Hier zijn wij blij mee. Daarnaast merken we dat er onverminderd belangstelling blijft voor een platform waar kennisdeling plaatsvindt. Wij hopen dan ook dat u ons documenten wilt sturen die met andere OR-en kunnen worden gedeeld. Het bestuur heeft ook besloten in het jaar 2018 geen lidmaatschapsgeld te vragen aan reeds bestaande leden.

Wintercongres: 7 december 2017

Op 7 december 2017 organiseren wij ons wintercongres. Vorig jaar (10 juni 2016) vond het plaats in Amsterdam. Nu trekken wij richting het Oosten en strijken we neer bij de gemeente Hengelo. De inhoud van het congres willen wij graag met u afstemmen. Daarom zal Kiki contact opnemen met alle leden om te vragen welke onderwerpen, thema’s of vraagstukken aan bod moeten komen. Zo hopen we een congres te organiseren van en voor de leden. Blokkeer in ieder geval alvast deze datum in uw agenda. Toegang is voor leden uiteraard gratis.

Tot slot

Wij zijn ons als bestuur bewust van het feit dat we weinig zichtbaar zijn. Wij hopen op uw begrip. Wat dat betreft is het net als met een echte OR: met weinig mensen veel willen/moeten doen. Mocht u een bijdrage willen leveren dan is dat natuurlijk zeer welkom. Mail dan naar info@orkracht.nl

Met groet,

Het bestuur

Geef een reactie